Q345D無縫鋼管-2021-6-30-最新庫存規格-Q345D無縫鋼管,Q345D無縫鋼管價格,Q345D無縫鋼管規格,Q345D無縫鋼管標準
  聊城市GPK电子金屬製品有限公司歡迎您!
無縫鋼管(生產+銷售)

一站式采購專家

所在位置: 網站首頁 > 無縫管規格 > 正文

Q345D無縫鋼管-2021-6-30-最新庫存規格

Q345D無縫鋼管-2021-6-30-最新庫存規格

品  種 規格 材質 數量 規格 數量
Q345D無縫鋼管 57×6 Q345D/6479 3.243 89×4 10
Q345D無縫鋼管 48×7 Q345D/6479 7.582 89×4 10.737
Q345D無縫鋼管 57×3.5 Q345D/6479 3.475 89×4.5 7.71
Q345D無縫鋼管 57×3.5 Q345D/6479 6.112 89×5 20.907
Q345D無縫鋼管 57×4 Q345D/6479 0.703 89×5 4.125
Q345D無縫鋼管 45×5 Q345D/6479 0.469 89×5 2.294
Q345D無縫鋼管 45×5 Q345D/6479 9.924 89×6 21.258
Q345D無縫鋼管 48×4 Q345D/6479 2.041 89×6 1.055
Q345D無縫鋼管 48×5 Q345D/6479 8.001 89×8 20.18
Q345D無縫鋼管 48×6 Q345D/6479 1.188 89×8 3.35
Q345D無縫鋼管 48×7 Q345D/6479 0.276 89×10 10
Q345D無縫鋼管 38×4 Q345D/6479 8.366 89×10 1.551
Q345D無縫鋼管 38×5 Q345D/6479 2.26 89×12 3.991
Q345D無縫鋼管 42×4 Q345D/6479 10.434 108×4 10
Q345D無縫鋼管 42×5 Q345D/6479 10.442 108×4 22.058
Q345D無縫鋼管 45×4 Q345D/6479 2.222 108×4.5 3.36
Q345D無縫鋼管 34×6.5 Q345D/6479 1.118 108×5 22.5
Q345D無縫鋼管 38×4 Q345D/6479 1.664 108×6 28.6
Q345D無縫鋼管 32×4 Q345D/6479 1.728 108×6 7.765
Q345D無縫鋼管 32×5 Q345D/6479 6.424 108×8 5.286
Q345D無縫鋼管 34×3 Q345D/6479 4.006 108×8 2.372
Q345D無縫鋼管 34×5 Q345D/6479 4.165 108×10 9.894
Q345D無縫鋼管 25×4 Q345D/6479 3.575 108×12 1.041
Q345D無縫鋼管 27×3 Q345D/6479 5.282 114×4.5 6.402
Q345D無縫鋼管 27×4 Q345D/6479 3.279 114×5 4.67
Q345D無縫鋼管 27×5 Q345D/6479 0.202 114×5 11.185
Q345D無縫鋼管 27×5 Q345D/6479 4.788 114×6 11.923
Q345D無縫鋼管 32×4 Q345D/6479 0.04 114×6 4.617
Q345D無縫鋼管 18×3.5 Q345D/6479 0.233 114×6 6.253
Q345D無縫鋼管 18×4 Q345D/6479 1.743 114.3×6.02 3.98
Q345D無縫鋼管 22×3 Q345D/6479 4.942 114×7 6.774
Q345D無縫鋼管 22×4 Q345D/6479 2.181 114×8 10.776
Q345D無縫鋼管 25×3 Q345D/6479 0.456 114×8 5.841
Q345D無縫鋼管 254×40 q345d 10 114×10 10.934
Q345D無縫鋼管 180×30 q345d 10 114×10 2.044
Q345D無縫鋼管 325×15 Q345B/Q345D 5.636 114×12 7.374
Q345D無縫鋼管 273×15 Q345D/Q345B 34.8 114×14 1.973
Q345D無縫鋼管 121×10 Q345D/Q345B 48 133×10 10.444
Q345D無縫鋼管 457×16 Q345D/Q345B 16.968 140×6 14.665
Q345D無縫鋼管 140×12 Q345D/Q345B 0.853 140×8 12.426
Q345D無縫鋼管 325×16 Q345D/Q345B 4.316 159×5 28.66
Q345D無縫鋼管 406×16 Q345D/Q345B 3.693 159×5 2.015
Q345D無縫鋼管 299×40 Q345D/Q345B 5.218 159×6 50.28
Q345D無縫鋼管 402×22 Q345D/Q345B 58.399 159×6 15.803
Q345D無縫鋼管 159×16 Q345D/Q345B 21.685 159×8 8.701
Q345D無縫鋼管 457×25 Q345D/Q345B 6.56 159×10 27.6
Q345D無縫鋼管 76×12 Q345D/Q345B 1.814 159×12 12.138
Q345D無縫鋼管 194×16 Q345D/Q345B 19.838 168×6 29.592
Q345D無縫鋼管 26.9×4 Q345D 168×7 32.11
Q345D無縫鋼管 27×4 Q345D 168×7 8.455
Q345D無縫鋼管 273×10 Q345D/6479 8.5 168×8 30.28
Q345D無縫鋼管 377×8 Q345D/6479 6.126 168×10 31.22
Q345D無縫鋼管 18×3 Q345E/Q345D/GB/T6479 1.948 168×10 0.5
Q345D無縫鋼管 18×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 2.846 168×12 30.22
Q345D無縫鋼管 22×3 Q345E/Q345D/GB/T6479 3.2 168×14 8.21
Q345D無縫鋼管 22×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 3.66 168×18 10.2
Q345D無縫鋼管 22×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 2.914 168.3×18.26 10.2
Q345D無縫鋼管 25×3 Q345E/Q345D/GB/T6479 4.996 180×6 1.17
Q345D無縫鋼管 25×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 4.22 219×6 62.18
Q345D無縫鋼管 27×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 3.314 219×6 26.88
Q345D無縫鋼管 27×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 1.882 219×6 1.969
Q345D無縫鋼管 27×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 1.828 219×7 35.86
Q345D無縫鋼管 32×3 Q345E/Q345D/GB/T6479 5.108 219×7 9.548
Q345D無縫鋼管 32×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 10.512 219×8 22.739
Q345D無縫鋼管 32×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 1.43 219×8 2.978
Q345D無縫鋼管 32×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 4.454 219×10 45.33
Q345D無縫鋼管 32×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 2.642 219×10 4.832
Q345D無縫鋼管 34×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 5.93 219×12 28.77
Q345D無縫鋼管 34×4.5 Q345E/Q345D/GB/T6479 8 219×12 2.316
Q345D無縫鋼管 34×4.5 Q345E/Q345D/GB/T6479 1.284 219×14 30.11
Q345D無縫鋼管 34×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 5.22 219×16 33.198
Q345D無縫鋼管 34×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 2.99 219×18 7.66
Q345D無縫鋼管 34×6.5 Q345E/Q345D/GB/T6479 5.058 273×7 35.66
Q345D無縫鋼管 38×3 Q345E/Q345D/GB/T6479 8 273×8 30
Q345D無縫鋼管 38×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 8 273×8 8.954
Q345D無縫鋼管 38×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 1.898 273×8 1.754
Q345D無縫鋼管 38×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 5.844 273×10 16.26
Q345D無縫鋼管 42×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 1.207 273×12 11.183
Q345D無縫鋼管 42×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 3.229 273×14 18.749
Q345D無縫鋼管 42×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 6.136 273×16 32.88
Q345D無縫鋼管 45×3.5 Q345E/Q345D/GB/T6479 6.334 273×18 6.77
Q345D無縫鋼管 45×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 8.224 325×8 31.464
Q345D無縫鋼管 45×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 0.374 325×10 30.558
Q345D無縫鋼管 45×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 9.051 325×10 4.603
Q345D無縫鋼管 45×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 0.616 325×12 15.946
Q345D無縫鋼管 45×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 5 325×13 11.9
Q345D無縫鋼管 48×3.5 Q345E/Q345D/GB/T6479 6.832 325×14 6.795
Q345D無縫鋼管 48×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 4.164 325×14 36.749
Q345D無縫鋼管 48×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 6.082 325×16 19.2
Q345D無縫鋼管 48×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 4.898 325×18 30.12
Q345D無縫鋼管 48×7 Q345E/Q345D/GB/T6479 8 356×8 28.224
Q345D無縫鋼管 48×7 Q345E/Q345D/GB/T6479 1.568 356×10 35.395
Q345D無縫鋼管 51×3 Q345E/Q345D/GB/T6479 2.832 356×12 14.789
Q345D無縫鋼管 51×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 2.728 377×8 33.546
Q345D無縫鋼管 57×3.5 Q345E/Q345D/GB/T6479 8 377×8 16.41
Q345D無縫鋼管 57×3.5 Q345E/Q345D/GB/T6479 4.316 377×10 39.418
Q345D無縫鋼管 57×3.5 Q345E/Q345D/GB/T6479 2.894 377×12 31.065
Q345D無縫鋼管 57×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 6.158 406×10 25.044
Q345D無縫鋼管 57×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 7.782 406×10 12.189
Q345D無縫鋼管 57×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 1.263 406×12 22.798
Q345D無縫鋼管 57×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 8.186 406×14 28.884
Q345D無縫鋼管 57×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 0.648 426×10 32.74
Q345D無縫鋼管 57×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 7.278 426×12 35.26
Q345D無縫鋼管 57×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 1.056 426×12 7.771
Q345D無縫鋼管 57×6.5 Q345E/Q345D/GB/T6479 0.324 194×16 2支
Q345D無縫鋼管 57×7 Q345E/Q345D/GB/T6479 4.478 60×6 2.436
Q345D無縫鋼管 60×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 18.2 310×3100 3510kg
Q345D無縫鋼管 60×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 12.373 610×10 50t
Q345D無縫鋼管 60×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 20.8 168×16 0.5
Q345D無縫鋼管 60×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 3.384 325×24 4.8噸
Q345D無縫鋼管 60×8 Q345E/Q345D/GB/T6479 6.619 325×25 4.8噸
Q345D無縫鋼管 60×8 Q345E/Q345D/GB/T6479 3.163 365.1×18 各種規格
Q345D無縫鋼管 60×10 Q345E/Q345D/GB/T6479 10.667 124×11 各種材質
Q345D無縫鋼管 60×10 Q345E/Q345D/GB/T6479 4.472 105×10 各種材質
Q345D無縫鋼管 60×12 Q345E/Q345D/GB/T6479 0.994 87×9 各種材質
Q345D無縫鋼管 60×13 Q345E/Q345D/GB/T6479 0.994 273×7 0.415
Q345D無縫鋼管 76×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 26.404 356×28 0.18米+0.18米+0.18米+0.
Q345D無縫鋼管 76×4 Q345E/Q345D/GB/T6479 356×35 0.07米
Q345D無縫鋼管 76×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 11.056 273×20 0.37米*3個+0.15米+0.17米
Q345D無縫鋼管 76×5 Q345E/Q345D/GB/T6479 5.11 180×8 3.31米
Q345D無縫鋼管 76×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 5.333 457×32 6.19米
Q345D無縫鋼管 76×6 Q345E/Q345D/GB/T6479 11.854 426×10 13.611
Q345D無縫鋼管 76×8 Q345E/Q345D/GB/T6479 10.814 426×12 4.317
Q345D無縫鋼管 76×8 Q345E/Q345D/GB/T6479 1.232 377×14 8.73米
Q345D無縫鋼管 76×8 Q345E/Q345D/GB/T6479 3.982 406×10 13.126
Q345D無縫鋼管 76×10 Q345E/Q345D/GB/T6479 6.204 406×10 5.12米+5.05米
Q345D無縫鋼管 76×10 Q345E/Q345D/GB/T6479 0.908 426×9 10.226
Q345D無縫鋼管 377×14 Q345E/Q345D 8.73米 34×3 0.696
Q345D無縫鋼管 406×10 Q345E/Q345D 13.126 34×4 0.544
Q345D無縫鋼管 406×10 Q345D/Q345E/Q345B/Q3 5.12米+5.05米 25×3 0
Q345D無縫鋼管 426×9 Q345E/Q345D 10.226 25×3 2.4米
Q345D無縫鋼管 377×12 Q345E/Q345D 6.723 25×4 2.042
Q345D無縫鋼管 377×12 Q345E/Q345D 4.22米 27×3 3.034
Q345D無縫鋼管 377×14 Q345E/Q345D 11.975 27×5 2.877
Q345D無縫鋼管 356×12 Q345E/Q345D 0 28×4 4.516
Q345D無縫鋼管 377×9 Q345E/Q345D 2.92 32×3 0.301
Q345D無縫鋼管 377×9 Q345E/Q345D 6.09米 32×3.5 0
Q345D無縫鋼管 377×10 Q345E/Q345D 4.3 18×3 4.444
Q345D無縫鋼管 377×10 Q345E/Q345D 7.15米 18×4 5.322
Q345D無縫鋼管 325×10 Q345E/Q345D 0.4米+1.03米 21×3 4.918
Q345D無縫鋼管 325×10 Q345E/Q345D 1.949 22×4 3.925
Q345D無縫鋼管 325×12 Q345E/Q345D 2.74米+1.32米 22×6 3.718
Q345D無縫鋼管 325×16 Q345E/Q345D 1.508 48×5 0.06
Q345D無縫鋼管 325×16 Q345E/Q345D 6.19米 89×8 0.1
Q345D無縫鋼管 356×8 Q345E/Q345D 0 114×6 0.155
Q345D無縫鋼管 356×10 Q345E/Q345D 6.561 114×10 0.225
Q345D無縫鋼管 273×12 Q345E/Q345D 0.19米 127×5 40
Q345D無縫鋼管 273×20 Q345E/Q345D 2.379 273×10 30
Q345D無縫鋼管 273×20 Q345E/Q345D 6米+ 180×6 現貨1支6.3米
Q345D無縫鋼管 325×8 Q345E/Q345D 3.82米 8×2200×8400 1片
Q345D無縫鋼管 325×8 Q345E/Q345D 0.33米+1.3米 60×4 0.204噸
Q345D無縫鋼管 325×8 Q345E/Q345D/6479 4.828 18×3 0.271
Q345D無縫鋼管 325×10 Q345E/Q345D/6479 8.79 18×4 0.029
Q345D無縫鋼管 273×7 Q345E/Q345D 0.82米 22×3 4.673
Q345D無縫鋼管 273×8 Q345E/Q345D 0.23米+0.29米 22×4 4.817
Q345D無縫鋼管 273×10 Q345E/Q345D 6.959 22×5 0
Q345D無縫鋼管 273×10 Q345E/Q345D 0.08米+0.12米+7.37米 22×6 0.888
Q345D無縫鋼管 273×12 Q345E/Q345D 0.974 25×2.5 2支
Q345D無縫鋼管 219×10 Q345E/Q345D 8.665 25×3 0.964
Q345D無縫鋼管 219×10 Q345E/Q345D 0.63米 25×4 4.194
Q345D無縫鋼管 219×12 Q345E/Q345D 6.24米 27×4 3.22
Q345D無縫鋼管 219×16 Q345E/Q345D 0 27×5 0.106
Q345D無縫鋼管 219×38 Q345E/Q345D 8.739噸 27×6 0
Q345D無縫鋼管 245×8 Q345E/Q345D 2.256 28×4 0.086
Q345D無縫鋼管 273×7 Q345E/Q345D 10.794 32×3 0.624
Q345D無縫鋼管 168×8 Q345E/Q345D 0.06米+5.33米 32×3.5 0.066
Q345D無縫鋼管 168×10 Q345E/Q345D 0.62 32×4 3.342
Q345D無縫鋼管 180×6 Q345E/Q345D 7.63 32×6 0.466
Q345D無縫鋼管 194×8 Q345E/Q345D 1.672 34×3.5 0.502
Q345D無縫鋼管切割零售 219×6 Q345E/Q345D 2.99米 34×4 0.314
Q345D無縫鋼管 219×8 Q345E/Q345D 1.16米+0.19+0.46米 34×4.5 0
Q345D無縫鋼管 159×6 Q345E/Q345D 4.42米 34×5 0.139
Q345D無縫鋼管 159×8 Q345E/Q345D 6.03米 34×6 1.03
Q345D無縫鋼管 159×8 Q345E/Q345D 0 34×6.5 0.436
Q345D無縫鋼管 168×6 Q345E/Q345D 9.358 38×3 0.139
Q345D無縫鋼管 168×7 Q345E/Q345D 1.87 38×4 0.407
Q345D無縫鋼管 168×7 Q345E/Q345D 2.43 42×4 0.292
Q345D無縫鋼管 168×7 Q345E/Q345D 1.1米 42×5 0
Q345D無縫鋼管 168×8 Q345E/Q345D/6479 2.986 45×3.5 0.596
高壓化肥管 159×6 Q345E/Q345D/6479 6.688 45×4 0.41
高壓化肥管 140×8 Q345E/Q345D/6479 4.48 45×5 4.304
Q345D無縫鋼管 140×8 Q345E/Q345D 12.806 45×6 0.832
Q345D無縫鋼管 140×8 Q345E/Q345D/8163 0.241 45×8 0.662
Q345D無縫鋼管 114×8 Q345D/Q345E 1.63米 48×4 1.496
高壓化肥管 133×5 Q345E/Q345D/6479 14.542 48×5 2.727
Q345D無縫鋼管 133×6 Q345E/Q345D 1.018 48×6 0.176
Q345D無縫鋼管 133×6 Q345E/Q345D 8.74米 48×7 0.766
Q345D無縫鋼管 140×6 Q345E/Q345D 8.744 51×3 21.398
高壓化肥管 108×4.5 Q345E/Q345D/6479 9.559 57×3.5 0.095
高壓化肥管 108×8 Q345D/6479 9.182 57×4 3.034
高壓化肥管 108×8 Q345D/6479 5.04米 57×4 0.168
高壓化肥管 108×6 Q345E/Q345D/6479 0.152 57×5 0.513
Q345D無縫鋼管 108×6 Q345E/Q345D 0 57×6 8.567
Q345D無縫鋼管 114×5 Q345E/Q345D 8.757 57×7 0.97
高壓化肥管 114×6 Q345E/Q345D/6479 0.57米+1.23米 57×8 1.222
Q345D無縫鋼管 127×5 Q345E/Q345D 2.771 60×4 3.712
Q345D無縫鋼管 114×8 Q345D/Q345E 6.559 60×5 4.969
Q345D無縫鋼管 89×6 Q345E/Q345D 0.516 60×5 7.004
高壓化肥管 89×6 Q345E/Q345D/8163 0.56米+0.66米 60×6 1.018
高壓化肥管 95×6 Q345E/Q345D/6479 2.998 60×8 0.504
Q345D無縫鋼管 102×8 Q345E/Q345D/8163 0.32噸 60×9 0.802
高壓化肥管 108×4 Q345D/6479 0 60×9 0.135
高壓化肥管切割 89×4 Q345D/6479 0.35米 76×4 0.524
高壓化肥管 89×4.5 Q345E/Q345D/6479 10.739 76×5 0.104
高壓化肥管 89×5 Q345E/Q345D/6479 9.752 76×5 0.834
高壓化肥管 89×6 Q345D/6479 0 76×6 0.623
高壓化肥管 89×10 Q345E/Q345D/6479 5.448 76×8 0.986
高壓化肥管 89×10 Q345E/Q345D/6479 0.25米+5.05米 76×10 1.068
高壓化肥管切割 76×5 Q345E/Q345D/6479 5.36米 89×4 0.616
高壓化肥管 76×4 Q345D/6479 5.649 89×4.5 0.112
高壓化肥管切割 76×4 Q345D/6479 6.16+4.11米 89×5 0.518
高壓化肥管 76×5 Q345E/Q345D/6479 9.893 89×6 0
高壓化肥管 76×10 Q345E/Q345D/6479 9.475 89×8 5.396
高壓化肥管切割 76×10 Q345E/Q345D/6479 7.33米 89×10 0.338
高壓化肥管切割 89×4 Q345E/Q345D/6479 7.408 89×10 1.13
高壓化肥管 60×8 Q345E/Q345D/6479 4.322 108×4 2.56米
高壓化肥管切割 60×8 Q345E/Q345D/6479 1.41米 108×4 0.376
高壓化肥管 60×11 Q345D/6479 0.077噸5.8米 108×5 0.484
高壓化肥管切割 60×11 Q345D/6479 0.79米 108×5 11.953
高壓化肥管 60×10 Q345E/Q345D/6479 9.296 108×8 0.216
高壓化肥管 76×4 Q345E/Q345D/6479 0.726 114×5 1.01
高壓化肥管 60×4 Q345E/Q345D/6479 4.145 114×6 0.212
高壓化肥管切割 60×4 Q345E/Q345D/6479 0.6米 114×7 1.5
高壓化肥管 60×5 Q345E/Q345D/6479 0.88 114×8 0
高壓化肥管切割 60×5 Q345E/Q345D/6479 0.68米+0.99米 114×9 0.103
高壓化肥管 57×6 Q345E/Q345D/6479 4.2 114×10 0.908
高壓化肥管 57×8 Q345E/Q345D/6479 1.028 114×12 0.676
高壓化肥管 57×8 Q345E/Q345D/6479 4.79米 121×6 1.197
高壓化肥管 57×4 Q345E/Q345D/6479 0.505 133×5 0.198
高壓化肥管 57×5 Q345E/Q345D/6479 3.718 133×5 1.138
高壓化肥管切割 57×5 Q345E/Q345D/6479 0.165 133×8 0.866
高壓化肥管 57×5 Q345E/Q345D/6479 1.08米+2.56米 133×10 1.486
高壓化肥管切割 48×5 Q345E/Q345D/6479 2.81米 159×5 0
高壓化肥管 48×6 Q345E/Q345D/6479 4.059 159×6 0.272
高壓化肥管 48×8 Q345E/Q345D/6479 3.654 159×8 1.476
Q345D無縫鋼管 51×4.5 Q345E/Q345D/8163 2.438 168×6 1.673
高壓化肥管 57×3.5 Q345E/Q345D/6479 0.137 168×6 0.894
Q345D無縫鋼管 57×3.5 Q345E/Q345D/8163 0.152 168×8 0.558
高壓化肥管 45×8 Q345E/Q345D/6479 4.197 168×10 0.85
高壓化肥管切割 45×8 Q345E/Q345D/6479 4.05米 168×11 0.433
高壓化肥管 45×10 Q345E/Q345D/6479 1.611 168×12 0.222
高壓化肥管 48×4 Q345E/Q345D/6479 3.926 168×14 0.638
高壓化肥管 45×3.5 Q345E/Q345D/6479 3.602 219×6 1.426
高壓化肥管 45×3.5 Q345E/Q345D/6479 0.92米 219×7 0.228
高壓化肥管 45×5 Q345E/Q345D/6479 2.746 219×8 0.494
高壓化肥管 45×5 Q345E/Q345D/6479 0.66米 219×8 0.505
高壓化肥管 42×3.5 Q345E/Q345D/6479 3.658 219×10 0
高壓化肥管 42×3.5 Q345E/Q345D/6479 2.418 219×12 0.76
高壓化肥管 42×5 Q345E/Q345D/6479 4.211 219×16 1.837
高壓化肥管 45×3 Q345E/Q345D/6479 1.207 273×7 1.056
高壓化肥管 34×6.5 Q345E/Q345D/6479 0 273×8 0.614
高壓化肥管 38×4 Q345E/Q345D/6479 2.648 273×10 3.1
高壓化肥管 38×4 Q345E/Q345D/6479 4.61米 273×16 0.95
高壓化肥管 38×6 Q345E/Q345D/6479 5.235 325×10 1.94
高壓化肥管 32×3.5 Q345E/Q345D/6479 3米*3支+0.54米 325×10 0.946
高壓化肥管 32×4 Q345E/Q345D/6479 0 325×12 2.296
高壓化肥管 32×5.5 Q345E/Q345D/6479 4.119 325×18 3.296

銷售一部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
手機:15863503456
在線qq:2480265557
開戶名:聊城市GPK电子金屬製品有限公司
開戶行:中國農業銀行聊城興華支行
賬 號:15852001040015445
稅 號:913715000744330952
聊城市經濟開發區凱恩倉儲B114

底部logo

Copyright@2020 聊城市GPK电子金屬製品有限公司版權所有             銷售服務電話:0635-8388655