Q345D/Q355D無縫鋼管最新庫存-
  聊城市GPK电子金屬製品有限公司歡迎您!
無縫鋼管(生產+銷售)

一站式采購專家

所在位置: 網站首頁 > 無縫管規格 > 正文

Q345D/Q355D無縫鋼管最新庫存

Q345D/Q355D無縫鋼管最新庫存

品  種 產地 規格 數量 規格 數量 價格
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 245×8 91.672 140×4.5 43.743 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 273×8 39.319 108×4 113.51 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 159×7.5 4.567 146×10 96.261 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 159×12 4.904 450×14 15.125 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 140×14 4.887 457×12 74.521 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 140×6 0.158 457×10 10.406 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 140×7 1.681 450×22 27.806 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 140×8 4.035 450×25 184.458 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 140×8 0.624 450×30 44.628 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 127×5 5.982 450×18 205.328 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 168×20 30.639 450×20 176.376 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 89×6 17.15 450×12 41.272 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 127×5 16.636 450×16 120.395 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 188×10 35.769 426×18 37.066 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 188×8 80.358 426×16 43.667 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 356×18 1.622 426×12 6.604 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 76×6 46.516 406×22 23.17 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 70×8 21.312 406×14 22.966 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 63.5×8 47.483 406×11 7.427 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 219×8 2.46 406×12 24.202 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 377×12 4.728 402×18 10.485 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 60×8 44.456 402×14 27.832 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 245×25 40.058 402×16 11.607 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 194×16 48.309 402×12 21.991 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 426×28 37.483 402×10 35.774 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 457×18 88.315 377×20 76.507 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 108×5 39.39 356×16 45.358 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 203×14 41.929 377×14 155.633 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 245×18 33.322 377×16 21.568 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 146×5 36.355 377×9 0.17 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 245×20 90.037 377×8 2.688 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 121×5 1.432 356×14 16.161 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 203×16 1.563 356×12 28.896 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 203×20 35.081 351×12 35.544 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 273×8 47.598 351×10 6.478 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 168×6 130.315 299×28 0.201 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 108×10 34.826 299×16 35.579 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 245×8 69.722 299×10 40.708 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 48×6 32.023 299×8 76.285 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 48×3.5 42.178 273×32 2.328 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 140×14 0.395 273×25 9.005 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 159×14 18.84 273×14 6.528 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 48×4 70.325 273×7 0.51 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 48×5 35.183 245×16 87.11 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 159×12 1.808 245×14 44.918 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 133×14 44.615 245×10 88.519 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 127×14 43.045 245×7 91.292 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 50×4 17.452 232×16 9.108 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 83×6 74.849 232×10 26.856 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 50×3.5 8.929 232×12 44.326 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 60×4.5 38.015 232×8 41.757 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 50×5 3.221 219×16 27.67 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 114×8 82.801 219×8 48.296 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 76×7 3.551 219×6 56.952 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 102×8 82.857 203×20 2.59 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 76×8 51.683 203×16 3.062 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 168×10 0.144 203×10 31.769 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 102×12 63.147 203×6 45.763 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 89×8 0.857 194×12 1.192 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 146×8 25.012 194×14 0.529 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 95×5 127.607 194×10 2.424 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 89×6 12.401 194×8 135.496 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 76×5 25.248 194×6 115.623 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 159×10 128.495 180×16 0.336 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 406×16 26.142 180×10 100.267 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 426×27 77.052 180×10 1.544 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 180×12 0.29 168×18 1.8 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 457×25 73.524 168×8 93.48 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 450×25 25.482 168×10 0.42 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 450×30 20.806 168×7 92.122 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 159×5 2.415 159×18 49.568 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 325×10 0.234 159×8 84.079 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 152×8 0.121 159×4.5 0.539 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 168×10 1.617 152×14 0.752 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 325×16 0.195 152×16 7.942 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 140×8 0.115 152×6 0.255 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 406×20 13.853 140×12 1.971 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 140×10 20.911 140×11.5 3.082 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 325×12 0.108 140×6 0.121 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 325×14 18.582 133×5 0.575 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 89×14 28.102 127×12 0.737 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 377×18 30.242 127×14 1.076 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 73×5 24.692 127×5 0.361 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 73×4 22.944 127×4.5 0.094 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 356×8 1.25 121×8 0.295 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 83×5 75.158 121×12 0.345 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 402×20 77.961 114×6 10.831 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 83×8 16.561 114×4.5 35.899 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 95×6 71.677 114×4 9.351 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 60×3.5 16.38 108×4.5 1.299 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 70×5 39.088 102×16 9.142 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 426×25 11.979 102×10 0.436 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 406×18 0.124 102×5 68.888 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 57×5 23.272 102×4.5 17.449 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 57×3.5 0.635 102×4 76.776 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 219×10 123.754 95×8 0.163 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 219×20 0.661 95×10 35.087 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 180×7 72.956 95×7 0.172 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 180×6 63.997 95×4.5 39.004 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 180×8 141.272 95×4 30.604 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 457×20 85.655 89×12 33.951 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 402×25 28.175 89×7 21.079 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 203×12 49.518 89×5 179.306 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 406×10 25.063 89×4.5 57.096 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 232×14 37.317 89×4 30.967 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 108×8 2.45 76×12 3.273 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 203×8 152.391 76×10 67.671 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 219×14 44.48 76×4 132.182 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 457×16 36.962 73×6 0.726 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 426×14 29.179 70×6 31.273 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 457×14 55.144 70×4 0.464 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 406×25 5.176 63.5×6 24.229 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 203×25 41.993 63.5×5 47.493 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 377×12 7.825 63.5×4 21.618 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 426×10 0.223 63.5×3.5 68.003 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 108×6 28.157 60×5 0.895 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 114×10 1.678 60×4 18.586 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 245×12 88.118 57×4 1.115 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 83×4 1.221 51×5 24.068 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 299×14 17.624 51×3.5 50.272 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 102×14 17.996 51×4 52.433 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 203×7 62.399 299×15 49.985 麵議
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 377×10 0.323
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 159×6 0.383
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 194×7 40.303
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 51×6 12.02
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 89×10 20.601
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 95×12 46.438
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 299×12 62.203
Q345D/Q355D無縫鋼管 包鋼 325×8 0.208

銷售一部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
手機:15863503456
在線qq:2480265557
開戶名:聊城市GPK电子金屬製品有限公司
開戶行:中國農業銀行聊城興華支行
賬 號:15852001040015445
稅 號:913715000744330952
聊城市經濟開發區凱恩倉儲B114

底部logo

Copyright@2020 聊城市GPK电子金屬製品有限公司版權所有             銷售服務電話:0635-8388655